Skip to main content

Sklep Internetowy

– sklep działający pod adresem internetowym warmknit.pl, oferujący towary podlegające sprzedaży w ramach obowiązującego regulaminu

Sprzedający

– Anna Bielawska, ul. Sadowa 5, 83-000 Juszkowo NIP: 592 137 14 16

Kupujący

– osoba fizyczna, dokonująca zakupu w ramach Sklepu Internetowego

Towar

– dobra materialne dostępne w ramach Sklepu Internetowego, podlegające sprzedaży

Umowa

– umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym na odległość, zgodna z obowiązującym na terenie Polski prawem konsumenta

Zamówienie

– dobrowolna czynność dokonywana przez Kupującego w ramach Sklepu Internetowego, określająca ilość produktów, rodzaj dostawy, formę płatności, miejsce dostawy

Płatność

– forma zapłaty za zamówiony towar oraz sposób jego dostarczenie

Moment składania zamówienia

– moment, w którym Kupujący dokonuje zamówienia, przed zrealizowaniem płatności

Moment dostarczenia towaru

– chwila, z którą Kupujący, bądź osoba przez niego powołana, wchodzi w posiadanie zamówionego towaru

Dowód zakupu

– paragon, faktura bądź rachunek zawierający informację o cenie zakupionego towaru oraz dane Sprzedającego

Dane Sprzedającego

– imię, nazwisko, adres pocztowy bądź mailowy, NIP czy też nazwa Sklepu Internetowego

 

 

§2
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego przez klientów, a w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
– warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną, dokonywania płatności, proces składania reklamacji, proces dokonywania zwrotu towaru w ramach Sklepu Internetowego;
– zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem……………… jest………………… (osoba, adres opcjonalnie), ……. (adres e-mail) NIP: …………
3. (Czy strona będzie działać na wszystkich przeglądarkach? To trzeba sprecyzować)
Np. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest przy spełnieniu przez klienta wymagań technicznych: (np. Przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla, Opera, Explorer najnowsze aktualizacje
4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej……(nazwa strony), w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Określony jest on w cenniku dostaw.
6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
§3
Zasady składania zamówień

(Czy trzeba mieć konto żeby złożyć zamówienie?)

1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
(Np.:)
a) dodanie towaru do koszyka
b) wybór sposobu dostawy
c) wybór miejsca dostawy towaru
d) wybór formy płatności
e) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”

+ jak sklep potwierdza przyjęcie zamówienia (np. drogą mailową)
+ kiedy dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży
Np.: Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji (następuje z chwilą złożenia zamówienia)

§4
Zasady dokonywania płatności

1. Cenę końcową stanowią cena za towar oraz cena za przesyłkę, o czym klient jest poinformowany w momencie składania zamówienia
2. Klient wybiera formę płatności dostępną w zakładce „forma płatności”
(wypisać dostępne formy płatności tutaj……..)
3. Warunkiem wysłania i dostarczenia towaru jest wpłacenie odpowiedniej kwoty za towar i przesyłkę

§5
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towary wysyłany jest za pośrednictwem: (np.)
a) Firmy kurierskiej
b) Paczkomat
2. Wysyłka odbywa się od momentu zaksięgowania na koncie płatności za zamówiony towar
( – w przypadku dokonywania zamówienia poprzez konto założone w Sklepie, towar wysyłany jest niezwłocznie po dokonaniu płatności
– w przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, towar wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie właściciela Sklepu)

§6
Składanie reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru z opisem bądź umową, klient zobowiązany jest odesłać rzeczony towar na adres…(na koszt sklepu?)
2. Reklamacja rozpatrywana jest po wcześniejszym przedstawieniu przez Kupującego dowodu zakupu
3. Sklep podejmuje decyzję co do przyjęcia bądź odrzucenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji
4. Po uwzględnieniu uzasadnionej reklamacji, Sklep usuwa wadę towaru bądź wysyła Kupującemu nowy towar.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art.27 umowy o prawach konsumenta.
2. Towar podlegający zwrotowi nie może nosić śladów użytkowania
3. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i liczony jest od momentu dostarczenia towaru do dnia jego wysłania na adres Sklepu
4. Kupujący wysyła towar podlegający zwrotowi na adres……wraz z dołączoną papierową wersją oświadczenia odstąpienia od umowy. Po stwierdzeniu przez Sklep braku śladów użytkowania towaru oraz przy zachowaniu terminu, Sklep dokonuje zwrotu należnej kwoty na podane w formularzu dane.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest w (np. załącznik, gdzie klient będzie mógł znaleźć ten formularz…)
6. Produkty wykonane na zamówienie, dopasowane na życzenie klienta pod względem wymiarów, stylu, kolorystyki, materiałów, a które różnią się od produktów dostępnych w ofercie Sklepu, nie podlegają zwrotowi

§8
Zakładanie konta w Sklepie

1. W celu założenia konta w witrynie Sklepu, użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny
2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe
3. Kupujący loguje się do sklepu za pomocą ustawionego wcześniej loginu i hasła

§9
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

§10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których klient będzie poinformowany z 7 dniowym wyprzedzeniem (trzeba wypisać jak; np. drogą mailową). Zmiany wprowadzane będą w celu zachowania i dostosowania się do obowiązującego prawa
3. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest zawsze pod adresem https://warmknit.pl/regulamin/